Rieten dak

Rieten daken worden uitsluitend van eenjarig riet gemaakt. Meerjarig riet is hiervoor niet geschikt. Al eeuwenlang wordt riet gebruikt als dakbedekking, voornamelijk bij steile daken (45° of meer). Het was vroeger naast stro en heideplaggen ook de goedkoopste dakdekking.

De laatste jaren wordt het vooral nog gebruikt bij huizen in het duurdere marktsegment. Dit dak gaat zon 30 tot 40 jaar mee voordat het versleten is en vervangen moet worden. Tegenwoordig maakt men ook daken die een combinatie zijn van riet en dakpannen.

Alhoewel het al zolang gebruikt word als dakbedekking blijft het voor veel mensen toch een mysterie. Er komen vooral vragen op zoals: hoe zit het met de isolatiewaarde, brandveiligheid, levensduur, kwaliteit? En hoe kiest de geschikte rietdekker?

Op deze site proberen we u hierover in te lichten, zodat u een geschikte keuze kunt maken voor uw situatie.

Eigenschappen van riet

Gewicht

Riet weegt ongeveer 130 kg per kubieke meter. Een rieten dak van 30 cm dikte weegt dus ongeveer 39 kg per m². Heel wat lichter dan de meeste dakpannen dus, waardoor het minder belastend is voor de dakconstructie.

Warmte

De warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,20 W/mK. Deze lage waarde geeft aan dat het een goede warmte isolator is. In de winter houdt het de warmte goed binnen vast, en in de zomer houdt het net de warmte buiten.

Water

Het rieten dak moet voldoende hellend zijn om het water te laten aflopen (minstens een hoek van 30 graden). Bij dakkapellen kan een iets vlakkere helling worden toegepast. De rietbedekking moet steeds tussen de 28 tot 30 cm dik zijn.

Bescherming

Aan de nok wordt een strook kopergaas of kuikengaas over het riet gespannen, om te voorkomen dat vogels het riet langs de nok lostrekken.

Levensduur en onderhoud

Voor het dekken van daken wordt enkel het beste riet gebruikt. Dakdekkersriet is droog, niet verspocht en heeft een diameter van 5 tot 8 mm. Deze variatie in diktes is belangrijk omdat je dak zo meer kan ademen en minder vlug dichtslaan. De levensduur van een rieten dak is afhankelijk van de kwaliteit van het riet, maar ook van de gebruikte hellingshoek/daklengte:

  • 25° 15 jaar
  • 30 graden 10-20 jaar
  • 45 graden 25-45 jaar
  • 50 graden 35 jaar en langer

Een garantie op levensduur wordt niet verleend, omdat dit ook erg afhangt van de omgeving en hoeveel onderhoud je zelf uitvoert aan je dak.

Na verloop van tijd verweert het bovenste riet en kunnen er algen op komen. Deze algen niet verwijderen heeft een zeer negatieve invloed op de levensduur van uw dak. Hoge bomen in de buurt van uw dak, en veel schaduw versnellen de groei van algen. Houtrook met veel stikstof – vooral bij onvolledige verbranding van het hout – kan zorgen voor een slijmerige algenlaag waardoor het onderliggend riet gaat rotten. Als je deze algen niet weghaalt dan gaat er ook mos op groeien.

Brandgevaar

Een traditioneel of ‘open’ rieten dak heeft een hoger brandgevaar en dus ook een hogere brandverzekering premie dan bij een hard dak.

Als men gebruikt maakt van het nieuwe gesloten systeem (met steenwolplaten) is het brandgevaar en de premie gelijk met die van een pannendak.

Een rieten dak kan ook voorzien worden van bliksemafleiders om het brandgevaar te verlagen. Ook zijn er installaties verkrijgbaar die bij brand je dak van buitenaf nathouden.

Kunstriet

U kunt ook kiezen voor kunstriet dat gemaakt is van kunststof. Doordat dit niet uit organisch materiaal bestaat vindt er ook geen rottingsproces plaats. Algen- en mosgroei komt ook veel minder voor. Enkel de zon en haar UV-stralen hebben invloed op de verwering van dit soort kunstret. Het kan met haar verschillende types ook op minder steile en vlakke daken worden gebruikt. 

Gesloten schroefdak

Het gesloten dak of schroefdak is de nieuwe manier van rietdekken, sinds 1995. Bij deze manier wordt tussen de daksporen en het dakriet een brandwerende steenwolplaat geplaatst. Als er een brand ontstaat grijpt het vuur hierdoor minder snel om zich heen. Deze manier van dekken isoleert beter dan de traditionele manier, maar dit verkort dan wel weer de levensduur van het dak omdat het minder goed kan ventileren.
Bij slechte ventilatie kan het riet niet genoeg droogwaaien en kan het dak van binnenuit doornat worden, waardoor het kan beginnen rotten of kapotvriezen. Bij dit systeem is goede ventilatie dus van groot belang.

Indien mogelijk wordt een combinatie van beide systemen gebruikt. Hierbij wordt tussen de beplating en het riet een ventilerende spouw geplaatst.